De makers van Holland, 900 – 1300

Het Noord-Hollandse landschap werd tussen 900 en 1300 gevormd. De dreigende zee werd tegengehouden met de aanleg van stevige dijken, moerassen werden landbouwgrond en kleine dorpjes werden bloeiende steden. Aan de hand van skeletvondsten – van vijf vroege bewoners zijn gezichtsreconstructies gemaakt – en talloze archeologische objecten en landbouwwerktuigen gevonden op plaatsen waar de vroegste sloten, dijken, dorpen en steden ontstonden, maken we kennis met de mensen die verantwoordelijk waren voor het Holland van nu.

Huis van Hilde
Westerplein 6, Castricum

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur, zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur.

Voor meer informatie: www.huisvanhilde.nl

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's