Jouw foto tussen Oude Meesters?

Tot en met 7 januari 2024 is in het Frans Hals Museum de tentoonstelling Blik op Haarlem. Ruisdael – Berckheyde – Van Goyen te zien, de eerste tentoonstelling gewijd aan het Haarlemse stadsgezicht in de 17de eeuw. Lopende de tentoonstelling organiseert het museum een fotowedstrijd. Het staat iedereen vrij een mooie, originele of opmerkelijke foto van Haarlem in te sturen die door een jury wordt geselecteerd voor een plek in de tentoonstelling. Aan het einde van de tentoonstelling wordt de uiteindelijke winnaar bepaald die een privérondleiding krijgt voor vier personen door het museum. De beste schoolinzending wint een gratis rondleiding met de hele klas.
Meedoen kan tot en met 7 januari 2024 via franshalsmuseum.nl/jouwblik

Voor tickets en meer informatie franshalsmuseum.nl

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's