Doggerland

Het Rijksmuseum van Oudheden schenkt tot en met 31 oktober aandacht aan de verdwenen wereld in de Noordzee, die de afgelopen miljoen jaar meestal droog stond. Mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, Neanderthalers en de eerste moderne mensen leefden er duizenden jaren in een uitgestrekt en rijk landschap. Het gebied was destijds een uitgestrekte grasrijke steppe. Te zien zijn vuurstenen werktuigen, waaronder imposante vuistbijlen en fossielen van prehistorische dieren en mensen die daar leefden. Een van de blikvangers is een gereconstrueerde Neanderthaler, geïnspireerd op de 50.000 jaar oude ‘eerste Neanderthaler van Nederland’. Na de laatste ijstijd krijgen de Doggerlandbewoners te maken met grote klimaatveranderingen, het zeewater stijgt en na een enorme tsunami verdwijnt Doggerland uiteindelijk in de golven. Uit deze periode zijn er in de tentoonstelling bijlen en werktuigen van vuursteen, been en hertengewei. Bijzonder zijn de pijlpunten die zijn gemaakt van mensenbot, versierde dierenbotten en sieraden als barnstenen kralen en hangers van everzwijntand.

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's