Elies Auer

De schilderijen van Elies Auer trekken de aandacht met sterke lijnen en vormen, waarin subtiele details blijven boeien. Er is sprake van een krachtige, speelse balans tussen abstractie en figuratie. Auer werkt thematisch, waarbij het gekozen thema – steden, landschappen, bloemen en mensen – vorm krijgt door de indrukken die zij heeft opgedaan, Auer schildert niet naar de werkelijkheid. Dit werk, getiteld Cargo, maakt deel uit van de serie ‘Harbours’. Vanuit de sfeer en de geluiden die haar zijn bijgebleven van talloze bezoeken aan havens wereldwijd bouwt zij net zo lang met kleuren en vormen totdat het beeld ontstaat dat voor haar beantwoordt aan de suggestie van een haven.

Modern Times (120×100)

Blue Moon (50×100)

Ook bij de andere thema’s gaat Auer op deze manier te werk, haar observaties worden zichtbaar in het schilderij. ‘Cities’ gaat over schaal die de menselijke maat ver overstijgt, terwijl de steden door mensen gebouwd zijn. In de serie ‘Flowers’ schildert zij haar onderwerp teer en sterk tegelijk. Bij het thema ‘People’ gaat het Auer vooral om de emotie en innerlijke beleving, maar ook om de interactie tussen mensen, gevangen in gelaatsuitdrukking en houding. Haar landschappen, waarvoor vele bergtochten een bron van inspiratie vormen, kenmerken zich door weidsheid en ongereptheid.

Fiesta (100×100)

With Love (100×100)

Kerkpad NZ 21, 3764 AH Soest
+31 (0)6 290 716 70
www.EliesAuer.nl

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's