Majolica in Museum In ‘t Houten Huis

In Museum In ’t Houten Huis te De Rijp loopt momenteel een unieke tentoonstelling over een onderzoek naar Noord-Nederlandse majolica uit de Gouden Eeuw.
Aanleiding voor deze tentoonstelling is de samenwerking met de heer Pieter Jan Tichelaar uit Makkum bij zijn onderzoek en nieuwe uitgifte van zijn boeken over majolica. De tentoonstelling, die duurt tot en met 26 maart 2017, toont niet minder dan 40 schotels. In het najaar gaat een tweede tentoonstelling van start. In totaal worden er dan zo’n 200 schotels en borden geëxposeerd. Bij beide tentoonstellingen is de heer Tichelaar gastconservator.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's