H.J.E. van Beuningen overleden

Op 9 september is H.J.E. (Hendrik Jan Engelbert) van Beuningen overleden. Van Beuningen, in 1920 in Rotterdam geboren, was van jongs af aan gefascineerd door archeologie. Het allesverwoestende bombardement op Rotterdam leidde tot het verlies van zijn verzameling prehistorische objecten, maar legde wrang genoeg ook de basis voor een nieuwe collectie: pre-industriële gebruiksvoorwerpen, die tijdens het puinruimen in groten getale tevoorschijn kwamen.

Zijn eerste bodemvondsten bemachtigde Van Beuningen in de jaren veertig; met grondwerkers ruilde hij voedselbonnen tegen bodemvondsten. In de decennia daarna verzamelde hij, samen met zijn eerste vrouw Miem de Vriese, duizenden objecten uit de 11de tot halverwege de 19de eeuw: allerlei ‘gewone’ huishoudelijke voorwerpen, van kook- en eetgerei tot verlichting.

Van Beuningen, neef van een van de twee naamgevers van Museum Boijmans Van Beuningen, was een groot voorvechter voor het aanstellen van stadsarcheologen. Zijn inzet leidde tot de eerste vaste aanstelling van een stadsarcheoloog in Rotterdam. In het verzamelen van gebruiksvoorwerpen was hij een ware pionier. Tot het eind van de jaren tachtig, begin jaren negentig was de belangstelling voor het 17de-eeuwse materiaal namelijk nagenoeg nihil.

In 1990 schonk Van Beuningen zijn collectie aan de Gemeente Rotterdam. Een jaar later opende Museum Boijmans Van Beuningen het hiervoor speciaal gebouwde Paviljoen Van Beuningen-de Vriese. Ook werd in 1991 de H.J.E. van Beuningen Prijs in het leven geroepen, uitgereikt door Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp ter bevordering van het onderzoek op het gebied van pre-industriële gebruiksvoorwerpen.

Laatmiddeleeuwse insignes waren Van Beuningens andere passie. Met ruim 4.000 gedocumenteerde exemplaren en fragmenten bracht hij ’s werelds grootste verzameling tot stand. In 1992 richtte hij Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes (SMRPI) op, die onder meer de driedelige reeks Heilig en Profaan publiceerde -hét standaardwerk op dit gebied. Afgelopen februari legde Van Beuningen zijn actieve werkzaamheden voor SMRPI neer; tijdens de determinatiedag voor Heilig en Profaan 4.1 hield hij een afscheidstoespraak voor tientallen metaaldetectorzoekers. De publicatie van de nieuwe uitgave zal H.J.E. van Beuningen helaas niet meer meemaken. Hij overleed in zijn woonplaats Cothen, 95 jaar oud. Wij wensen mevrouw Van Beuningen-Ferrier, kinderen, kleinkinderen en andere naasten alle sterkte.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's