Museum koopt gevonden muntschat

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een bijzondere muntschat aangekocht. Het gaat om 70 vroegmiddeleeuwse zilveren munten van rond 730 n. Chr.. Ze werden in 2011 gevonden door twee amateurarcheologen die met een metaaldetector de kleigrond van een net gerooide akker in de buurt van Cothen (Utrecht) afzochten.

De 61 Friese sceatta’s (‘stekelvarkentype’) en 9 Franse denarii -ze wegen ongeveer een gram per stuk- vertegenwoordigden samen ooit de waarde van een koe, een lans of een schild. Gedacht wordt dat ze met opzet in de grond zijn verstopt. De vindplaats ligt zo’n 150 meter van een weg die al in gebruik was vanaf de Romeinse tijd. Vanaf 3 september zijn de munten enkele maanden te zien in de centrale hal van het museum, volgende zomer vormen ze het sluitstuk van een tentoonstelling over Nederland in de Merovingische periode.

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's