Interventie Van Gogh & Roulin

Interventie Van Gogh & Roulin

16 april – 4 september 2011

 

‘Onzegbaar stralend en troostend’, noemde Van Gogh de portretten die hij het beste vond. Zo had hij ze in de oude kunst leren kennen, en zo wilde hij ze zelf ook maken.

 

In de tentoonstelling Van Gogh & Roulin wordt een van de topstukken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen, Van Goghs portret van Armand Roulin, tijdelijk herenigd met dat van Armands vader, de postbode met wie Van Gogh bevriend was geraakt. Het verhaal van die vriendschap en van de portretten van vader en zoon wordt door de Utrechtse hoogleraar en gastconservator Peter Hecht verteld aan de hand van enkele sleutelwerken en brieven.

 

Verhaal

De tentoonstelling onderscheidt drie aspecten, die elk op een andere wand aan bod komen. Allereerst Van Gogh en het portret, wat toegelicht wordt aan de hand van zijn levenslang gekoesterde herinnering aan Carel Fabritius’ Zelfportret, ook toen al in Museum Boymans. Dit is een van die zeldzame schilderijen “waarin het portret van een mens iets onzegbaar stralends en troostends krijgt,” zoals Van Gogh zelf schreef.

Daarna komt de portretreeks van de familie Roulin aan bod, waarbij het portret van de oudste zoon Armand uit de collectie Van Beuningen wordt geconfronteerd met dat van zijn vader, de postbode. Dat schilderij is voor de gelegenheid geleend uit Otterlo. De zaalteksten vertellen het verhaal van de vriendschap met de Roulins en wat deze schilderijen ons te zeggen hebben.

Op twee andere wanden wordt de relatie van vader Roulin met Van Gogh aan de hand van enkele originele brieven van Van Gogh, zijn broer Theo en de postbode nader toegelicht. Daarbij hangt ook Van Goghs portretje van Camille Roulin, de jongere broer van Armand, die zijn vader bij het schrijven van zijn brieven hielp.

 

Museum Boijmans Van Beuningen was overigens het eerste Nederlandse museum dat een schilderij van Van Gogh verwierf.

 

Studiecollectie

Bij de tentoonstelling Van Gogh & Roulin is een speciale studiezaal ingericht. Hierin is een gedeelte van de collectie uit het vaste bezit van Museum Boijmans Van Beuningen opgehangen, zoals men in de late negentiende eeuw zou hebben gedaan. Deze studiecollectie biedt de gelegenheid om goed en representatief werk uit het depot te laten zien en roept tevens de sfeer op van een negentiende eeuws museum.

 

De Collectie Verrijkt

De interventie Van Gogh & Roulin is onderdeel van De Collectie Verrijkt, de nieuwe opstelling van de vaste collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Om de paar jaar wordt de collectie opnieuw ingericht. Deze keer is de presentatie verrijkt met ruim twintig bruiklenen uit andere musea in Nederland en uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Topstukken van buiten en ruim 350 prachtige werken uit eigen bezit zijn ingezet, die in een verrassende opstelling het beste van de schilderkunst van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw laten zien.

 

Concept, selectie en informatie op zaal werden verzorgd door de Utrechtse hoogleraar en gastconservator Peter Hecht, daartoe in de gelegenheid gesteld door de Vereniging Rembrandt.

Voor de vormgeving tekent stylist Maarten Spruyt, met medewerking van beeldend kunstenaar P. Struycken, die het palet voor de zaalkleuren heeft ontworpen.

 

De Collectie Verrijkt wordt mede mogelijk gemaakt door: hoofdbegunstiger Vereniging Rembrandt. Met dank aan Sikkens, BankGiro Loterij en Rabobank Rotterdam. Aanvullende financiering werd verkregen uit de nalatenschap van mevrouw Van Riemsdijk-Borsje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's