Matthijs Röling ‘Het tafeltje’.
Henk Helmantel ‘Asperges uit de kwekerij van kasteel Twickel’ (2022).

De smaak van Helmantel

Wie jaarlijks Museum Helmantel in Westeremden bezoekt, zal gemerkt hebben dat de tentoonstelling elke keer weer anders van samenstelling is. Deze zomer draait alles om ‘de smaak van Helmantel’. De schilderijen van Henk Helmantel vormen het uitgangspunt, er zullen bijna dertig stillevens en interieurs te zien zijn. Maar u kunt ook kennismaken met het werk van andere schilders en met eeuwenoude objecten die model hebben gestaan voor het werk van Helmantel. 

Zoektocht naar oude voorwerpen
Al vanaf het prille begin is Helmantel op zoek gegaan naar oude voorwerpen die al een leven hadden geleid en waarop de tand des tijds zichtbare sporen had achtergelaten. Niet alleen om er stillevens van te maken, maar ook om het interieur van De Weem, het woonhuis van de Helmantels, mee te verfraaien. De nadruk van de collectieverzameling kwam te liggen op middeleeuwse sculpturen, meubels uit de 15de tot en met de 17de eeuw, en historische gebruiksvoorwerpen. Archeologische voorwerpen gingen geleidelijk ook een grote plaats in de verzameling innemen, vooral vanwege de sfeer die ze uitstraalden als gevolg van hun langdurige verblijf in de bodem. Later werd ook een collectie ikonen aan de verzameling toegevoegd, waarvan de meeste afkomstig zijn uit Rusland en uit de 17de eeuw stammen. Een aantal van deze objecten is te zien in deze expositie.

Verschillende kunstenaars
Een heel ander aspect van de collectie is de verzameling beeldende kunst: etsen, tekeningen, schilderijen en beelden van bekende en minder bekende kunstenaars als Rembrandt, Jan Mankes, Matthijs Röling, Kees Stoop, Willem Witsen, enzovoort. Al deze voorbeelden uit de kunst- en antiekverzameling in huize Helmantel zijn zorgvuldig uitgekozen om uitdrukking te geven aan de smaak van Helmantel.

Er is een bescheiden geïllustreerde brochure te koop voorzien van een toelichting van Henk Helmantel op de schilderijen en voorwerpen. Museum Helmantel in Westeremden is gelegen naast de 13de-eeuwse Andreaskerk in een van de fraaiste dorpskernen in de provincie Groningen. 

Helmantel in Delft 
Ook is er momenteel een tentoonstelling van zijn werk in de Oude Kerk van Delft te zien. Dit in het kader van de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum en in het Prinsenhof in Delft.

Museum Helmantel
Abt Emopad 2, 9922 PJ Westeremden
+31 (0)596 551 415
www.helmantel.nl

Geopend donderdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur.

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's